INTERKULT 2017

III MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU

Poštovane koleginice i kolege,
Pedagoški zavod Vojvodine i Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vas pozivaju na Treću međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2017“, koja će biti održana u periodu 6-8. oktobra 2017. godine u Novom Sadu, u Studentskom domu „Evropa“, Ćirila i Metodija br. 1.

Imajući u vidu glavnu temu  - Interkulturalnost u obrazovanju – okvirne podteme Konferencije su:

Radni jezici konferencije su srpski, engleski i jezici nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Program konferencije


Kliknite za preuzimanje

 

Prijava

Prijava na Konferenciju i dostava apstrakta vrši se elektronskim putem preko elektronskog formulara koji je dostupan na sledećoj adresi: https://goo.gl/forms/93TDTWskf9B9ZOG02

Jedan autor može prijaviti samo jedan rad. Rad može imati maksimalno tri autora.
Prijavu možete poslati najkasnije do 10. avgusta 2017. godine, putem elektronskog formulara. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi prijavljeni dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 31. avgusta 2017.

Objavljivanje radova

Pre početka Konferencije biće objavljena Knjiga sažetaka.

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku kategorije M14, koji će biti štampan nakon Konferencije. Prilozi treba da budu dužine 16 do 20 strana (rezime i bibliografija uključeni), prored 1,5 na srpskom, engleskom ili nekom od jezika nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Republici Srbiji u skladu sa Chicago Manual Style-om.
Pristigli radovi će biti podvrgnuti antiplagijat proveri.

Rok za predaju radova je 31. decembar 2017. godine. Dodatna uputstva za pripremu rukopisa biće dostavljena po završetku Konferencije.

Kotizacija

Kotizacija za učešče na Konferenciji se ne naplaćuje. Učesnici sami snose troškove putovanja i boravka.

Sve informacije u vezi sa Konferencijom su dostupne na sajtu Pedagoškog zavoda Vojvodine:
http://interkult2017.pzv.org.rs/

Dobro nam došli!